התרת נדרים

קיום נדר הוא מצוות עשה מן התורה, מצווה זו נלמדת מהפסוקים "ככלל היוצא מפיו יעשה", "מוצא שפתיך תשמור" (דברים כ"ג, כד). העובר על הנדר עובר על מצוות לא תעשה של "לא יחל דברו" (ספר במדבר שם).אדם שנדר נדר ומתחרט על כך יכול לבטלו.
הליך התרת הנדר מתבצע בנוכחות שלושה תלמידי תורה

לקבלת ייעוץ בנושא 053-7636393