הסרת עין הרע

עין הרע הוא אחד הכוחות ההרסניים ביותר שקיימים באדם, והאדם כלל אינו מודע לכך שזה קורה, רצוני לומר שלא צריך להתכוון לעשות עין הרע בשביל שזה יקרה. אלא ישנם אנשים שעינם רעה באחרים,מצד שורש מזלם, האנשים הללו יכולים לגרום נזק אפילו לילדיהם, כיוון שאין הדבר תלוי בהם אלא מצד היום והשעה שנולדו בה, ופחות מצד האופי שלהם,
עין הרע מובא במקורות בהרבה מקומות והלכה נפסקה בשולחן ערוך שלא יעלו שני אחים זה אחר זה לספר תורה מחשש לעין הרע
לא לחינם כל יהודי אומר כל בוקר בברכות השחר הצילני נא מעין הרע.

מומלץ לבצע בדיקה כול שלושה ארבעה חודשים 

לקבלת ייעוץ ובדיקה ניתן ליצור קשר 053-7636393