פתרון חלומות

חכמי הקבלה עסקו רבות בפירוש החלומות והבנתם לטוב ולרע ,כאשר אדם חולם חלום שמשמעותו היא שלילית יש לבצע תהליך קבלי שנקרא הטבת חלום.

בספרי הקדמונים מוסבר שישנם זמנים שבהם החלומות הם מבשרים את הבאות וישנם זמנים שהחלומות הם חלומות שווא ואין ליחס להם חשיבות, כדי לבדוק ולפרש את החלום

ולקבל פתרון חלום בקבלה, יש לפנות למומחה לדבר.

לייעוץ ועזרה בנושא זה ניתן לפנות בטלפון 053-7636393

פירוש חלומות

דוגמאות לפירוש חלומות הם רבים,בקבלה ובגמרה מובאים דוגמאות רבים לדוגמה

ראה את עצמו שמת – עשה מעשה טוב שבעבורו יקרבהו ה' יתברך אליו. ודניאל הנביא אומר, שנוספו לו חיים.

ראה את עצמו שוכב בארון מתים או בקבר – צרה תעבור עליו וינצל ממנה.

ראה את עצמו שנקבר – יימסר ביד אדם אכזר המבקש את רעתו של החולם. טוב לעשות הטבת חלום.

ראה את עצמו ישן בבית קברות – ישמור עצמו שלא להסתבך בפלילים שמא יד החוק בוודאי תשיגו. 

ראה תכריכים - עשה מעשה חסד שבגינו יוטב לו. 

נפטר בבית – אם הופיע בלבוש מכובד סימן יפה לבית.

נפטר שאכל בבית - סימן טוב לכל בני הבית.

מת שלקח כלים מהבית ויצא – סימן טוב הוא. אבל אם המת לקח נעליים סימן לא טוב. בגרסת הגמרא (ברכות נז ע"ב) מובא שכל מה שהנפטר לוקח  סימן יפה חוץ מנעליים. וכל מה שהנפטר נותן זה סימן יפה מלבד עפר .

ראה נפטר שפניו נפולות בחלום – אם החולם מצוי בקו הבריאות אל יחשוש אך אם עוברים עליו ימים של חולי קשה סימן לא טוב לו וימהר לעשות פדיון נפש. 

מדבר עם הנפטר - יתחבר עם אנשים טובים, יעשה כמותם וילך בדרכם. שימו לב שפעמים רבות שכאשר הנפטר מדבר שפתיו אינן נעות (רש"י).

בא אליו קרובו שנפטר בפנים מאירות- עושר יהיה לו ופרנסתו תגדל.

קרובו הנפטר חיבקו או נישקו - הרבה עושר יהיה לו.

קרובו הנפטר נשך אותו – צרה תעבור עליו.

נפטר נתן לו איזה דבר - רווח יבוא לו. אבל אם נתן לו דבר המתחיל באות נ' או אות ל' – יבא לידי עניות. ואם נתן לו כלי ברזל או כלי מלחמה (ואפילו מתחילים באותיות נ' או ל' )אזי בכל מקום שילך יהיה בטוח ואין לו לפחד.

הנפטר נתן לו איזה דבר והוא סירב לקבל – רע יהיה לו.

נפטר גזל את החי – אחד מקרוביו בסכנה.

ראה הוריו שנפטרו והם בפנים מאירות – אם החלום היה לאחר מותם אז שמחה תהיה לו.

הוריו שנפטרו נתנו לו איזה דבר – שמחתו קרובה ובשורה טובה ישמע. 

רחץ, הלביש או נשא הנפטר – ירד מגדולתו.

היה בהלוויית הנפטר או ניחם אבלים - עשה מעשה טוב שבעבורו יקרבהו ה' יתברך אליו.

הרג אדם - ייעשה לו נס.

ראה קברים - עשה מעשים מכוערים.

ראה מילת "הספד" בחלום -  ריחמו עליו מן השמים וניצל מגזרה קשה.