פרשת בראשית|המזבח הטהור

אם ניקח את סופי התיבות של ג' המילים הראשונות תצא המילה אמת. וכן ברא אלוקים את סופי התיבות אמת, וכן בסוף מעשה בראשית כתוב ברא אלוקים לעשות סופי תיבות אמת. ללמדנו שכדי שיהיה קיום למעשה בראשית חייבים אנו ללכת בדרך האמת ולמאוס בשקר.ומסופר בגמרא מעשה ברב שהייתה לו אשה לא הכי טובה בלשון המעטה, וכשהיה מבקש ממנה מאכל מסוים הייתה תמיד מכינה לו הפוך. וכשגדל חיא בנו של רב, אמר לו שיבקש מאמו מאכל פלוני וידע הבן חיא שאמו תהפוך, לכן כשבקש את המאכל מאמו היה מבקש היפך מרצון אביו כדי שאביו יקבל באמת את מה שרצה. וכך היה נוהג תקופה מסויימת עד שיום אחד, רב [ששמו זה רבי אבא] אמר לבנו חיא שאמו התחילה להשתפר. אמר הבן לאביו זה אני שאומר לאמא הפוך מרצונך ואמא מביאה באמת את מה שאתה רוצה. מיד אמר לו אביו וכי אתה חושב שאני לא יכולתי לעשות כך כדי שהיא תכין לי את מה שחפצתי? ולא עשיתי כך רק כדי שחס ושלום לא אוציא שקר מהפה שלי, ועדיף לי לסבול, אבל לא לשקר, וכן אתה אל תעשה זאת.רואים מהמעשה הזה כמה רבותינו הקפידו שלא להוציא שקר מפיהם הקדוש וידוע מה שכתב הבן איש חי זיע"א שהפה של האדם זה מזבח והתפילות שאנו מוציאים מפינו הם הקורבנות, ואם המזבח יהיה פגום חס ושלום לשווא עמלנו. ויהי רצון שנשמור את פינו ונאמר רק אמת. וגם לשקר בצחוק ידוע שזה אסור, והוא כפי שאסור לאכול חזיר בצחוק וה' יהיה בעזרנו אמן.0 צפיות